ทดสอบความรู้เงินของคุณ
รับป้ายอิเล็กทรอนิกส์ <Money Master> พร้อมคำตอบที่ถูกต้อง 9 ข้อขึ้นไปจาก 13 คำถาม!
เชิญเพื่อนและครอบครัวของคุณเข้าร่วมความท้าทายนี้และทดสอบความรู้เรื่องเงินของพวกเขา!